Ohlédnutí do historie vývoje a vzniku vrtulníků

Již v roce 1908 vzniká první konstrukce vrtulníku, který sestrojil francouzký obchodník s jízdními koly paul cornu a 8 listopadu se poprvé na svém stroji vybaveným šestimetrovými čtyřlistými vrtulemi a spalovacím motorem vznesl do několika centimetrů nad zem.

V první polovině 20. století začali konstruktérští odborníci pánové Nikolaj Iljič Kamov, Michail Leonťjevič Mil a Igor Ivanovič Sikorskij tvořit létající stroje, které společnosti nabídly nové možnosti využití. První pokusy použití strojů, které dnes známe jako vírníky se objevily již za druhé světové války. 

S nevůlí, nejasným využitím, ale současně tichým souhlasem vládních představitelů světových mocností vznikají nové stroje, které nacházejí své místo v armádě a samostatná skupina v letectví s názvem vrtulníky. 

Dochází k vzájemnému opisování a vylepšování nově objevených technologií, zařazení vrtulníků do bojové činnosti a kladení požadavků na vysokou kvalitu připravenosti pilotů těchto létajících strojů s možností přepravy 8 až 12členné skupiny vojáků.

Vznik a vývoj HELISPORTU

S rostoucími požadavky na piloty v přesnosti pilotáže, přistání, visení, práce s mapou, vyhledávání cílů, vzniká také nový druh sportu, který se nejprve aplikuje v armádě a později v organizaci, která měla v době studené války za úkol připravit nové letce pro armádu známé pod názvem SVAZARM.

Postupným vývojem společnosti se čím dál tím více začínají využívat vrtulníky v soukromé sféře pro přepravu osob a plnění různých technických monitoringů, v přepravě břemen do nedostupných míst a při záchranných misích. 

Rozšiřováním letecké techniky do soukromého sektoru a vznikem nových lehkých vrtulníků vznikly skupiny nadšenců, kteří provozují soukromé vrtulníky s chutí soutěžit ve sportu, který jim zvyšuje kvalifikaci a motivaci učit se novinkám. A tak vzniká nový sport „HELISPORT“

Průkopníkem tohoto sportu, ostatně jako i průkopníkem vrtulníků na světě jsou Rusové, kteří tento sport začali realizovat na vyšší úrovni a propagují ho na celém světě. Disciplíny, které naleznete popsané v samostatné záložce stránek opisují požadavky na způsobilost vyšší pilotáže v podmínkách soukromého sektoru. Veškeré sportovní disciplíny se tak staly disciplínami zařazenými do FAI.

Helisport u nás a ve světě ve spolupráci s Aeroklubem ČR

V jednotlivých státech vznikly skupiny pilotů létajících na těchto strojích a porovnávajících své zkušenosti na republikových tak i na mezinárodních soutěžích. Tak i v České republice vznikla skupinka nadšenců provozujících tento sport zaštítěná pod spolkem s názvem „CZECH HELICOPTER TEAM“ – ČESKÉ NÁRODNÍ REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO.

CZECH HELICOPTER TEAM“ – ČESKÉ NÁRODNÍ REPREZENTAČNÍ DRUŽSTVO – je oficiální reprezentační družstvo zastřešené AEROKLUBEM České republiky. S Aeroklubem České republiky tak intenzivně spolupracujeme především v nominaci našich pilotů na světové soutěže. 

Ve světě si náš team měří své síly v Rusku, Polsku, Bělorusku, Ukrajině, Německu, Anglii, Švýcarsku a Číně.

Pevně věříme, že se našim posádkám bude dařit úspěšně reprezentovat Českou republiku na světové úrovni a budeme moci veřejnosti, která se zajímá o vrtulníky, představit nabídku nových závodů v roce 2021.

Cílem našeho spolku je uspořádat EVENT a následně Mistrovství světa v HELISPORTU v České republice.

Dárkové předměty

pro fanoušky

Pro naše fanoušky nabízíme různé dárkové předměty, které je možné zakoupit na našem e-schopu